tỳ hưu kinh danh

Tỳ hưu mặt nhẫn phỉ thúy nhỏ thuận lợi như ý, trừ tà tịch tà FS6326

336,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu mặt nhẫn phỉ thúy nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài x cao):

Tỳ hưu đá thạch anh đen vẩy rồng lưng điểm ngọc FS6065

1,119,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá thạch anh đen vẩy rồng (đá hắc ngà), (tại Việt Nam) + Kích thước

Tỳ hưu xanh mào đỏ cánh vểnh trên đế gỗ FC039A

6,334,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh mào đỏ trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích