Vòng đeo tay

Chuỗi tỳ hưu đá ngọc đông linh bổ trợ sức khỏe, trừ tà FS6296

603,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuỗi tỳ hưu đá ngọc đông linh (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi 12li,

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo chiêu tài, hóa giải những điều xấu 10li FS6417

534,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo 10li. (tại Việt Nam) + Kích thước : Chuỗi bi

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy bổ trợ sức khỏe A 10li FS6406

684,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước: bi 10li,16 hạt. + Khối lượng: