Móc Khóa, Ngọc Bội

Tỳ Hưu Phỉ Thúy trừ tà, hóa sát FS5151-F5-5441

5,441,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu đá mắt mèo nhỏ óa giải thị phi tiểu nhân, trừ tà sát khí FS6485

302,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá mắt mèo nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu ngọc bích chiêu tài phát lộc FS5011-11279

1,279,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc bích – Có kèm giấy kiểm định của Viện Đá Quý (tại Việt Nam).

Mặt tỳ hưu phỉ thúy vân xanh lưng điểm ngọc A+++++ FS6632-F2-9165

9,165,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt lưng điểm ngọc(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Mặt tỳ hưu PT vân xanh lưng điểm ngọc A+++++ FS6632-F1-11399

11,399,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt lưng điểm ngọc(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Mặt tỳ hưu PT vân xanh bảo trợ sức khỏe A+++++ FS6632-F1-8658

8,658,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt lưng điểm ngọc(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng