TỲ HƯU TRANG SỨC

Tỳ hưu đá thanh kim tài lộc hanh thông (Lapis) FS6028

1,467,000 VNĐ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá thanh kim ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x

Tỳ hưu mặt nhẫn phỉ thúy nhỏ thuận lợi như ý, trừ tà tịch tà FS6326

336,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu mặt nhẫn phỉ thúy nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài x cao):

Tỳ Hưu Phỉ Thúy trừ tà, hóa sát FS5151-F5-5441

5,441,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu đá mắt mèo nhỏ óa giải thị phi tiểu nhân, trừ tà sát khí FS6485

302,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá mắt mèo nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu đá thạch anh đen vẩy rồng lưng điểm ngọc FS6065

1,119,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá thạch anh đen vẩy rồng (đá hắc ngà), (tại Việt Nam) + Kích thước

Chuỗi tỳ hưu đá ngọc đông linh bổ trợ sức khỏe, trừ tà FS6296

603,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuỗi tỳ hưu đá ngọc đông linh (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi 12li,

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo chiêu tài, hóa giải những điều xấu 10li FS6417

534,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo 10li. (tại Việt Nam) + Kích thước : Chuỗi bi

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy bổ trợ sức khỏe A 10li FS6406

684,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước: bi 10li,16 hạt. + Khối lượng:

Tỳ hưu ngọc Myanmar chiêu tài lộc, bảo trợ sức khỏe FS864-F4-3410

3,410,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.2cm x

Tỳ hưu ngọc bích chiêu tài phát lộc FS5011-11279

1,279,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc bích – Có kèm giấy kiểm định của Viện Đá Quý (tại Việt Nam).

Cặp tỳ hưu đá thạch anh đen hóa giải hung khí FS786

789,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu đá thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài

Mặt tỳ hưu phỉ thúy vân xanh lưng điểm ngọc A+++++ FS6632-F2-9165

9,165,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt lưng điểm ngọc(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Mặt tỳ hưu PT vân xanh lưng điểm ngọc A+++++ FS6632-F1-11399

11,399,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt lưng điểm ngọc(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Mặt tỳ hưu PT vân xanh bảo trợ sức khỏe A+++++ FS6632-F1-8658

8,658,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Phỉ Thúy đặc biệt lưng điểm ngọc(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng