TỲ HƯU NGỌC, ĐÁ QUÝ

Tỳ hưu bạch ngọc Mini chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt FGM007

3,411,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu bạch ngọc mini (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao)

Tỳ hưu bạch ngọc như ý lớn trấn trạch, hóa giải điều xui FGM003

20,706,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bạch ngọc như ý lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu bạch ngọc nguyên bảo lớn chiêu tài vượng tài FGM001

20,706,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bạch ngọc nguyên bảo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu ngọc phỉ thủy đặc biệt thăng tiến công danh FNS176

102,080,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tỳ hưu hoàng long 4 tấc có bờm FGM078

1,949,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hoàng long 4 tấc có bờm ((tại Việt Nam)) + Kích thước (dài x

Tỳ hưu thạch anh hồng dáng đứng cánh vểnh chiêu tài lộc FGM117

4,872,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh hồng, dáng đứng cánh vểnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ hưu đá mắt mèo dáng đứng cánh vểnh chiêu tài lộc FGM119

6,334,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá mắt mèo, dáng đứng cánh vểnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x