TỲ HƯU BẰNG ĐỒNG

Tỳ hưu đồng ngồi kinh doanh phát đạt, tịch tà, hóa sát D130

1,893,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu dáng đứng bằng đồng nguyên chiêu tài FD113

2,840,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu dáng đứng bằng đồng nguyên ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu đồng nguyên mình tiền đuôi như ý thu hút tài lộc (trung) FD277

4,628,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu đồng nguyên ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao):12cm x

Tỳ hưu bột đá mạ đồng chế hóa hung khí FE029

3,248,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu bột đá mạ đồng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu dáng đứng bằng đồng nguyên tài lộc dồi dào FD211

3,167,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu dáng đứng bằng đồng nguyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu đồng nguyên chất có cánh (lớn) FD276

7,308,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao):18cm