TỲ HƯU BẰNG BỘT ĐÁ

Tỳ hưu kiểu cổ màu ngọc xanh xám chiêu tài FC050A

8,039,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu kiểu cổ màu ngọc xanh xám – Phước thuỵ chiêu tài/ Vượng tài thủ nghiệp

Tỳ hưu xanh ngọc đậm mào cam chiêu tài bích tà FC052A

3,898,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh ngọc đậm mào cam – Chiêu tài bích tà (tại Việt Nam). + Kích

Tỳ hưu xanh mào đỏ cánh vểnh trên đế gỗ FC039A

6,334,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh mào đỏ trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích

Tỳ hưu vàng trên đế thuỷ tinh chiêu tài bích tà tụ tài bích tà FC053A

3,654,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu vàng trên đế thuỷ tinh, bột đá mạ vàng non ( tại Việt Nam ).

Tỳ hưu ngọc lưu ly vàng khủng đế gỗ chiêu tài bích tà FC037A

10,475,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu lưu ly trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước