THẾ GIỚI TỲ HƯU

Tỳ hưu đồng ngồi kinh doanh phát đạt, tịch tà, hóa sát D130

1,893,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Cặp tỳ hưu hoàng long nhỏ thu hút vận may và tài lộc FH015

1,656,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hoàng Long vàng dáng đứng cỡ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tỳ Hưu Lam Ngọc Ngồi trấn trạch, trừ tà tịch tà FHM092

3,786,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ lam ngọc ngồi ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm

Tỳ hưu bạch ngọc Mini chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt FGM007

3,411,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu bạch ngọc mini (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao)

Tỳ hưu bạch ngọc như ý lớn trấn trạch, hóa giải điều xui FGM003

20,706,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bạch ngọc như ý lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu bạch ngọc nguyên bảo lớn chiêu tài vượng tài FGM001

20,706,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bạch ngọc nguyên bảo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu kiểu cổ màu ngọc xanh xám chiêu tài FC050A

8,039,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu kiểu cổ màu ngọc xanh xám – Phước thuỵ chiêu tài/ Vượng tài thủ nghiệp

Tỳ hưu dáng đứng bằng đồng nguyên chiêu tài FD113

2,840,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu dáng đứng bằng đồng nguyên ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu ngọc phỉ thủy đặc biệt thăng tiến công danh FNS176

102,080,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tỳ hưu hoàng long 4 tấc có bờm FGM078

1,949,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hoàng long 4 tấc có bờm ((tại Việt Nam)) + Kích thước (dài x

Tỳ hưu thạch anh hồng dáng đứng cánh vểnh chiêu tài lộc FGM117

4,872,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh hồng, dáng đứng cánh vểnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ hưu đá mắt mèo dáng đứng cánh vểnh chiêu tài lộc FGM119

6,334,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá mắt mèo, dáng đứng cánh vểnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tỳ hưu đồng nguyên mình tiền đuôi như ý thu hút tài lộc (trung) FD277

4,628,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu đồng nguyên ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao):12cm x

Tỳ hưu bột đá mạ đồng chế hóa hung khí FE029

3,248,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu bột đá mạ đồng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x